Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zmiana w Urzędzie Miasta Mława

Krzysztof Napierski / 13 marca 2019

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława został przeniesiony z pokoju nr 5 w ratuszu do budynku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 13. W pokoju nr 5 znajduje się teraz Wydział Komunikacji Społecznej i Medialnej.

Jednocześnie przypominamy, że Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Obywatelskich od października ubiegłego roku funkcjonują w Pałacu Ślubów, który znajduje się w dawnej „popówce” w miejskim parku.

Umiejscowienie wydziałów Urzędu Miasta Mława

Ratusz (ul. Stary Rynek 19)

 • Burmistrz Miasta Mława
 • Zastępca Burmistrza Miasta Mława
 • Skarbnik Miasta Mława
 • Biuro Rady Miasta Mława
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Inspektorat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Medialnej
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Budżetu i Finansów
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
 • Wydział Środowiska
 • Audytor Wewnętrzny
 • Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych – obsługa przedsiębiorców

Lokal przy ul. 18 Stycznia 4

 • Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Budynek przy ul. Zygmunta Padlewskiego 13

 • Wydział Inwestycji
 • Wydział Oświaty i Polityki Społecznej
 • Straż Miejska
 • Główny Specjalista ds. Architektury – Architekt Miejski

Mateusz Przybyszewski / UMM