Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE” - dołącz do społeczności krwiodawców

Agnieszka Puzio-Dębska / 07 czerwca 2019

Od czerwca do września, to czas zwiększonego zapotrzebowania na krew. To czas  ogólnopolskiej kampanii oraz zsynchronizowanych z nią regionalnych akcji propagujących honorowe krwiodawstwo, które zapewni podniesienie poziomu wiedzy w zakresie podejmowania świadomej decyzji o aktywnym udziale w honorowym krwiodawstwie. Celem działań jest zwiększenie zainteresowania honorowym krwiodawstwem osób wywodzących się z grona honorowych dawców krwi, jak również podjęcie działań edukacyjnych wobec potencjalnych przyszłych krwiodawców.

Poniżej spoty reklamowe promujące krwiodawstwo.

Pokaż znajomym, że oddajesz krew i zachęć ich do Honorowego Krwiodawstwa. Dołącz do społeczności krwiodawców, oddaj krew na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki, otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi.

Krew pobierana jest od dawców krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) i Oddziałach Terenowych. Centra te z kolei dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji organizują wyjazdowe akcje pobierania krwi na terenie całej Polski. W ten sposób możliwość oddania krwi mają te osoby, które z różnych przyczyn nie mogą przyjechać do RCKiK lub Oddziałów Terenowych. Donację poprzedza szereg badań: przebytych chorób (kwestionariusz), morfologia (szczegółowość badania zależy od rodzaju donacji) i badanie wstępne przeprowadzane przez lekarza.
Więcej informacji na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - http://www.rckik-warszawa.com.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej promuje honorowe krwiodawstwo w ramach akcji „TWOJA KREW  – MOJE ŻYCIE”, realizowanej w oparciu  o program Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2015 – 2020” – w obszarze zadania Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa.