Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mamy już ulice Kurkową, Jagodową i Szafirową

Krzysztof Napierski / 06 maja 2019

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego opublikowano uchwały Rady Miasta Mława w sprawie nadania nazw trzem ulicom w naszym grodzie. Oznacza to, że dziś już możemy spacerować Kurkową, Jagodową i Szafirową.

Ulica Kurkowa jest położona na wschód od ul. Grzybowej, na działce nr 1400/6. Ulica Jagodowa znajduje się między ul. Danuty Siedzikówny „Inki” a ul. Błękitną (na działkach nr 340/11 i 340/13), natomiast Szafirowa – na północny zachód od Błękitnej (działka nr 334/7).

Uchwały w sprawie nadania nazw ulicom (Krukowej – uchwała nr VII/73/2019, Jagodowej i Szafirowej – nr VII/74/2019) Rada Miasta Mława podjęła 26 marca 2019 r. Obie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2019 r.

KN / UMM