Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

IX Mławskie Targi Pracy za nami

Krzysztof Napierski / 10 kwietnia 2019

Za nami IX edycja Mławskich Targów Pracy. Wydarzenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie oraz współorganizowane przez Burmistrza Miasta Mława każdego roku zrzesza w jednym miejscu osoby poszukujące zatrudnienia oraz pracodawców poszukujących nowych pracowników. Co roku targi te cieszą się dużym zainteresowaniem.

Targi Pracy to dobra okazja do skorzystania z szerokiego wachlarza ofert i propozycji zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie chce w ten sposób pomóc zarejestrowanym w urzędzie osobom bezrobotnym oraz wszystkim poszukującym pracy w znalezieniu korzystnych ofert. Wydarzenie, którego pomysłodawcą jest Burmistrz Miasta Mława (I i II edycja Mławskich Targów Pracy były organizowane przez burmistrza, obecnie jest on współorganizatorem), to również okazja dla pracodawców szukających pracowników. W ubiegłym roku osiągnięto rekordową liczbę 92 wystawców i instytucji oferujących ponad 750 miejsc zatrudnienia.

 - Fundusze unijne w dużym stopniu wspierają rynek pracy. Pan Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie umiejętnie korzysta z dostępnych środków wsparcia, dzięki czemu osoby poszukujące pracy mają zawsze duże możliwości rozwoju. Gratuluję organizatorom kolejnego, dziewiątego już przedsięwzięcia, z którego korzysta bardzo wielu mieszkańców powiatu – mówiła we wtorek 9 kwietnia Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W tym roku na targach pracy stanęło 91 stoisk. 66 z nich było stoiskami pracodawców. W targach uczestniczyło około 1000 osób poszukujących pracy, na których czekało blisko 1000 ofert pracy, w tym oferty od służb mundurowych (policja, straż graniczna, wojsko).

Urząd Miasta Mława włączył się w organizację IX Mławskich Targów Pracy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Pracownicy urzędu rozdawali uczestnikom targów pracy broszury, foldery oraz ulotki promujące działania niwelujące czynniki ryzyka wystąpienia uzależnień oraz przedstawiali dostępne formy wsparcia dla osób borykających się z problemem uzależnienia od alkoholu i substancji odurzających. W tym roku hasłem przewodnim realizowanych w tym zakresie działań jest: „Spójrz trzeźwo – Mława jest piękna”.

Mateusz Przybyszewski / UMM