Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Dokumenty do pobrania w programie Rodzina 3+

Agnieszka Puzio-Dębska / 08 stycznia 2014

Poniżej do pobrania: uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Mława, wzór karty Rodzina 3+, Regulamin współpracy Miasta Mława z podmiotami,
nie powiązanymi strukturalnie i kapitałowo z Samorządem Miasta Mława,
w tym prowadzącymi działalność gospodarczą przy realizacji programu Rodzina 3+, wzór naklejki, wniosek o wydanie karty oraz deklaracja o przystąpieniu do programu.